MobiriseDoğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kamerama Aldım" Projesi

how to make a site for free


Bu proje ile;
• Günümüzde yaygın olarak yapılan fotoğraf ve video kamera çekimine dair bilgilendirme yapma,
• Fotoğraf ve video kamera çekimine dair teknik bilgiler verilerek hobi olarak yaygınlaşması,
• Video kamera ile belgesel çekimin aşamalarını öğrenmeleri ve belgesel çekimine dair uygulamaların yapılması,
• Katılımcılar tarafından Adobe Premiere programı kullanılarak yarım saatlik belgesel bir film oluşturulması,
• Kaybolmaya yüz tutmuş çocuk oyunların tarihi mekânlarda ve doğal yaşam alanlarında oynatılması ve bu oyunların yaygınlaştırılması,
• Katılımcılarda bu yolla tablet, bilgisayar, cep telefonu üzerinden oynana oyunlardan ve zararlı alışkanlıklarından uzaklaşması,
• Geleneksel çocuk oyunlarına, tarihi yerlere ve doğal yaşama dair fotoğraf ve video çekimlerinin uygulamalı olarak yapılması,
• Örnek tarihi mekânlar seçilerek bu yerler hakkında (Kale, Tabya, Köprü, Hamam, Cami, Kilise, Ani Antik Kenti) teorik ve uygulamalı bilgilendirme verilmesi,
• Çalışmanın yapılacağı yerde yer alan tarihi eserler üzerinde yer alan, petroglifler, fresk süslemeler ile kündekari tekniğinin anlatılması ve gösterilmesi,
• Kars ilindeki tarihi eserlerden faydalanarak 19. Yüzyılın ikinci yarısındaki sanat akımlarının dünyayı nasıl etkilediğinin fark edilmesi,
• Müzelere eserlerin nasıl alındığı ve müzelerdeki sergilemelerin nasıl yapıldığının anlaşılması,
• Tarihi yerlerin ve tarihi eserlerin korunması,
• Arkeolojik kazılar hakkında fikir sahibi olması,
amaçlanmaktadır.

Referans Alınan-İncelenen Kaynaklar

Çocuklarımızın Dedelerinin Oyunlarıyla Miraslarına Kavuşuyor Oyunu Kitabı (ÇODOMİK): Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları SERKA kalkınma ajansı tarafında desteklenen bir proje olup Kars il Milli Eğitim müdürlüğü Tarafından yürütülmüştür. Projede ile ait 94 adet oyun yer almakta olup, proje kitap olarak basılmıştır. Kitapta yer alan oyunlar seçimler yapılarak planlama doğrultusunda tarihi yerlerde ve doğal yaşam alanlarında oynatılmasına kaynak teşkil edecek.
Kars’taki Tarihi Dokunun Korunması Adlı Projede: Serhat Kalkınma Ajansı ve T.C. Başbakanlığı tarafından finansmanı sağlanan projeye, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje ortaklığı yapmaktadır. Proje ile Kars Kalesi, Evliya Cami, Hasan Harakani Türbesi, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı restorasyon çalışması şeklindedir[11]. Projemizde bu yerlerin çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Kars Ani Şehri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi: Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.1988 gün ve 115 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca 13.04.2012 tarihinde “kültürel varlık” olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine seçilmiştir. Proje, 3 aşamadan oluşmakta olup; birinci aşama olan Jeolojik/Jeoteknik Etütlerin yapılması ile plana esas teşkil edecek araştırma-veri toplama aşaması, 2. aşama 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması ve 3. aşama ise çevre düzenleme projesidir[12]. Projemizde bu yerlerin çalışma alanı olarak seçilmiştir.

 Referans Alınan-İncelenen Projeler

Kentimizdeki kültür varlıklarını keşfediyoruz adlı projesi: Proje ile öğrencilerin yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel varlıklarını tanımaları, yaşadıkları yörede eski zamanlarda yaşamış toplulukların bıraktıkları kültürel mirasları öğrenmeleri, günümüze kadar kalmış eserleri yerinde göstermeyi amaç edinmişlerdir[1]. Kendi projemizde benzer olarak şehrimizin tarihi yerlerini yerinde gezerek ele alınması, yaşadığımız şehrin tarihi yerlerini tanıma, günümüze kadar kalan eserlerin incelenmesidir.
Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum II projesi : Bodrum Yarımadanın sahip olduğu kültür mirasını ve bunların önemini çocuklara anlatarak, insan ve kültür varlıkları arasında bir sevgi ve tanıma ortamı kurarak,vandalizm,definecilik,kaçakçılık gibi nedenlerle kültür varlıklarına zarar vermeyen ve onları her türlü kötü müdahaleye karşı koruyan bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktır. Bununla birlikte yaşadığı çevrede bulunan medeniyetleri tanıyan, onları anlayan ve dünya kültür tarihindeki önemini kavrayan bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiştir[4]. Kendi projemizde de Kars’ın tarihi yerlerine aynı hassasiyetle yaklaşmaları amaç edinilmiştir.
Kapadokya Yöresi'nin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi – III: Proje içerisinde kursiyerlere dağıtılan sertifika örneğinden esinlenerek projemize katılan öğrencilere katılım belgesinin verilmesi[10].
Projemiz İçinde Yer Alan Yaratıcı Drama ve Oyun Yöntemleri: Kentimizdeki kültür varlıklarını keşfediyoruz[1], Arkeolojı Laboratuvarı[3], Çocuklar İngilizceyi Eğlenerek Öğreniyor[5], Sosyal Bilgiler, Tarih ve Sınıf Öğretmenleri Trabzon'da Müze ve Tarihi yer Kullanımını Öğreniyor[7], projelerinde oyun, kullandıkları yöntemlerden olup projemizinde tarihi yerlerde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarına yer verildi.
Projemiz İçinde Yer Alan Fotoğraf Çekim Etkinlikleri: Fotoğraf Kareleri’nde Hitit Medeniyeti[8], Kadrajdan Biyosistematiğin Karesi[2] projelerinde fotoğraf çekimini yer vermişlerdir. Projemiz de de öğrencilere tarihi yerlere ve doğaya ait fotoğraf çekimlerine yer verilmiş, çekilen fotoğraflar arasında ideal olanları seçilmiş ve fotoğraf yarışması düzenlenenmiştir.
Projemiz İçinde Yer Alan Görsel Sanatlar Etkinliği: Yanı başımızdaki Yaşam[6], Çocuklar İngilizceyi Eğlenerek Öğreniyor[5] projelerinde yer alan resim çalışmaları projemizin görsel sanatlar öğretmeni eşliğinde çeşitli tarihi yerlerde öğrencilere yaptırılacak olan çalışmalara yer verilmesi.
Arkeoloji Laboratuvarı Projesinde: Öğrencilere yaptırılan kazı alanı kurgulamasından esinlenerek projemizde Kazı Bul Setleri aldırılarak sembolik mini bir kazı çalışmasına yer verilmesi[3].


Adres

Yusuf Paşa Mah. G.A.M.P Cad No:13 Kars ismetpaşa ilkokulu 2. katı Merkez/Kars

İletişim

Mail: karsbilsem4004@gmail.com
Tel: +9 (0) 474 213 5050
Gsm: +9 (0) 0535 927 2004